Aktualności

pasek_krutki

PROJEKTY UNIJNE

więcej...

Witamy na naszej stronie.

pasek_krutki

Polityka prywatności

PROJEKTY UNIJNE


O??: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Dzia??anie: RPZP.01.05.00 Inwestycje przedsi?biorstw wspieraj?ce rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Nr naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-001/16

Instytucja przyjmuj?ca wniosek: Urz?d Marsza??kowski Województwa Zachodniopomorskiego, IZ RPZP

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:


Drukarka cyfrowa

 Sloter drukuj?cy

Stacja graficzna

System ERP

Odpylanie

 Boxmaker

 

 

WYBRANE OFERTY: 

 

Drukarka cyfrowa

Sloter drukuj?cy

Stacja graficzna

System ERP

Odpylanie

Boxmakerpasek

ESTO Sp. z o.o.

74-320 Barlinek

ul. Moniuszki 21


tel. +48 95 7461 511

fax. +48 95 7461 511 (21)

e-mail: biuro@esto.biz.pl

www.esto.biz.pl