You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie strony...

 

 

 

Projekt pod nazwą Opracowanie innowacyjnej technologii ochrony opakowań przed falsyfikacja za pomocą zabezpieczonych danych zmiennych został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Typ 1. Małe projekty B+R. Przedmiotowy projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej technologii ochrony opakowań z tektury falistej z zabezpieczonymi danymi zmiennymi, umożliwiającymi śledzenie łańcucha dostaw oraz podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa „ESTO” poprzez zwiększenie zaangażowania w prowadzenie badań. Najważniejszym rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii ochrony opakowań z tektury falistej za pomocą zabezpieczonych danych zmiennych i wyprodukowanych przy wykorzystaniu druku cyfrowego, umożliwiających jednoczesne śledzenie łańcucha dostaw produktu (tzw. tracking). Innowacyjność rozwiązania przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Całkowita wartość projektu: 23 985,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 16 575,00 PLN

 

Projekt pod nazwą: Dotacja na kapitał obrotowy dla ESTO Sp. z o.o. został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie POIR.03.04.00 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Całkowita wartość projektu: 250 643,10 PLN

 

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 250 643,10 PLN