You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie strony...

Projekt pod nazwą: Dotacja na kapitał obrotowy dla ESTO Sp. z o.o. został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie POIR.03.04.00 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Całkowita wartość projektu: 250 643,10 PLN

 

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 250 643,10 PLN